Funn fra Rekrutteringsundersøkelsen

I anledning rekrutteringssesongen kan det være gunstig å ha studenters preferanser i bakhodet. Dette er spesielt tilfellet ettersom majoriteten av studenter kun får muligheten til å bli bedre kjent med en håndfull bedrifter i løpet av studiet, og lener seg derfor på andres erfaringer og oppfatning. For å bidra til at denne prosessen blir best…

Read More

26/08/2020 | by

Detaljhandelen og COVID-19

God mandag! En bransje vi i Spire Consulting finner interessant og har arbeidet mye innenfor er detaljhandelen. I den anledning har vi fulgt med på bransjen sin utvikling, spesielt i lys av nye PMI tall med de laveste nivåene siden mai 2009. Videre har vi gjort noen refleksjoner og utarbeidet forslag til mulige tiltak for…

Read More

27/04/2020 | by

Verdien av skreddersydde digitale løsnigner

Vår erfaring tilsier at mange bedrifter opplever frustrasjon med digitale løsninger – enten grunnet lav brukervennlighet, eller at løsningen ikke er godt nok tilpasset deres spesifikke behov. Over den siste tiden har blant annet presset om å gjøre ting stadig mer personlig utvist seg som spesielt tydelig.  De siste årene har brakt med seg en…

Read More

03/04/2020 | by

Sommerjobb i Varde Hartmark

I tillegg til områder litt utenom konsulentyrket som oppstartsselskaper, er det også konsulenter som arbeider videre med internships hos andre konsulenthus. Odin arbeider i sommer for Varde Hartmark, og gir et lite innblikk i hvordan hverdagen som intern i et konsulenthus kan være.  Varde Hartmark er Norges eldste konsulenthus, med et stort fokus på verdiskapning…

Read More

16/07/2019 | by

Fremkommelighet i Nordens beste studieby

Forrige semester fikk vi gleden av å arbeide med Study Trondheim mot det felles målet å gjøre Trondheim til Nordens beste studieby – en målsetting som ligger våre hjerter nært. Fokuset i dette prosjektet var på studenters preferanser og erfaringer vedrørende de ulike fremkommelighetsløsningene studiebyen tilbyr, herunder gange, sykkel og kollektiv. For å hjelpe Kunden…

Read More

01/05/2019 | by