I anledning rekrutteringssesongen kan det være gunstig å ha studenters preferanser i bakhodet. Dette er spesielt tilfellet ettersom majoriteten av studenter kun får muligheten til å bli bedre kjent med en håndfull bedrifter i løpet av studiet, og lener seg derfor på andres erfaringer og oppfatning. For å bidra til at denne prosessen blir best mulig for begge parter tar vi et gjensyn med rekrutteringsundersøkelsen vi gjennomførte i fjor, med hovedfunn som følger.

1) Vis studentene at de er verdsatt og respektert

Dette kan ta mange former; tilrettelegg for forutsigbarhet i prosesser, benytt kompetente intervjuere, ta høyde for flere faktorer enn karakterer, gjennomfør eventuelle avslag på en respektfull måte. Alle disse elementene ble nevnt under våre intervjuer og kan potensielt ha en betydelig negativ innvirkning.

2) Sørg for å gi et reelt inntrykk av bedriften

Som nevnt har mange studenter et begrenset antall interaksjoner med et aktuelt selskap, og det er følgelig viktig at de opplever å få et representativt inntrykk av en organisasjon – et sted hvor de forhåpentligvis kan trives. I denne sammenheng er noen spesielt verdsatte faktorer faglig utvikling, variasjon i arbeidsoppgaver og et godt sosialt arbeidsmiljø.

3) Forsøk å gjøre prosessen så enkel som mulig

Mange studenter oppgir frustrasjon med søknadsportaler som er vanskelige å anvende, og i ekstreme tilfeller krever at man fører inn CVen sin på nytt i deres eget system. Videre opplever studenter søknadsprosessen som preget av usikkerhet, hovedsakelig på grunn av manglende kommunikasjon. Et godt tiltak kan være å sørge for rask initiell kommunikasjon, samt at denne opprettholdes på en kontinuerlig basis.

Undersøkelsen oversendes gjerne i sin helhet via kontakt@spireconsulting.no vi høres!