Forrige semester fikk vi gleden av å arbeide med Study Trondheim mot det felles målet å gjøre Trondheim til Nordens beste studieby – en målsetting som ligger våre hjerter nært. Fokuset i dette prosjektet var på studenters preferanser og erfaringer vedrørende de ulike fremkommelighetsløsningene studiebyen tilbyr, herunder gange, sykkel og kollektiv.

 

For å hjelpe Kunden å kartlegge utfordringen innledet vi med en overordnet markedsanalyse av de ulike endringene som ville finne sted i markedet i den nærmeste fremtid. Videre gjennomførte vi kvalitative intervju for å opparbeide inngående innsikt i studenters nåværende preferanser og anvendelse, tilfredsheten med dette, samt ønskede forbedringsområder.

 

På bakgrunn av dette ble dataene analysert, samt bearbeidet videre i interne workshops – resulterende i ulike foreslåtte tiltak. Disse var både på kort og lang sikt, med varierende ressursbruk nødvendig.

For å både overlevere og presentere prosjektet på en god måte ble det utarbeidet en rapport, samt en PowerPoint. Denne PowerPointen ble videre grunnlaget for flere presentasjoner holdt i ulike instanser innad i kommunen for å formidle den opparbeide innsikten, samt presentere de foreslåtte tiltakene.

 

Vi ser frem til å jobbe med Study Trondheim videre!

 

Vedlagt vil dere finne utdrag fra både PowerPointen og den utarbeide rapporten.