I tillegg til områder litt utenom konsulentyrket som oppstartsselskaper, er det også konsulenter som arbeider videre med internships hos andre konsulenthus. Odin arbeider i sommer for Varde Hartmark, og gir et lite innblikk i hvordan hverdagen som intern i et konsulenthus kan være. 

Varde Hartmark er Norges eldste konsulenthus, med et stort fokus på verdiskapning for kunden – et fokus vi deler internt i Spire. Dette vises blant annet gjennom deres rangering som det mest verdiskapende konsulenthuset i Konsulentguidens årlige undersøkelser.

Mot slutten av året i fjor ble Spire engasjert av Varde Hartmark til å bistå et prosjekt tilknyttet eiendomsutvikling og de store endringene i detaljhandelen. Dette var et oppdrag jeg og tidligere daglig leder Jonatan arbeidet sammen på. Det å tidlig ble tildelt så mye ansvar og få ta del i prosjekter for internasjonale klienter. Dette var noe som bragte mersmak, og jeg ønsket følgelig å arbeide videre i Varde Hartmark som summer intern – noe jeg heldigvis fikk gleden av å gjøre.

Hverdagen som intern hittil har vært veldig givende. Som håpet har jeg, og de andre interensene, tidlig blitt tildelt mye ansvar på reelle løpende prosjekter. Etter en kort onboarding-periode var det rett på prosjekt. Her har jeg foreløpig fått lov til å arbeide med to ulike;

      Et prosjekt relatert til områdeutvikling, altså hvordan man kan gjøre dette attraktivt, ikke kun for bedrifter, men for alle aktuelle interessenter. Dette dreiser seg om strategi, noe tiden i Spire har forberedt meg godt på, men også kommunikasjon mtp. å belyse ulike faktorer som sosiøkonomisk vinning og lignende

       En interessentkartlegging hvor man studerer de ulike innovative endringene som kan være med å påvirke bransjen kunden befinner seg i, og mulige strategiske tiltak man kan ta for å være proaktive disse, og følgelig forhåpentligvis innta en markedsledende posisjon

Gjennom arbeidet på disse prosjektene har jeg opplevd en god kombinasjon av det å få lov til å prøve og feile selv, og det å få støtte av mer erfarne kolleger. For meg var det å arbeide for et mindre konsulenthus som Varde Hartmark interessant da det åpnet opp for å påta seg mye ansvar på reelle prosjekter, i tillegg til at jeg oppfattet miljøet der som motiverende og kompetent – så vidt jeg anser det, de to viktigste faktorene for trivsel.

Videre har erfaringen jeg har opparbeidet meg og utviklingen jeg har hatt gjennom arbeidet i Spire vært uvurderlig. Man får en helt annen forståelse av problemløsning, og opparbeider seg evner ytterst relevante for ethvert konsulentselskap; PowerPoint, strukturert problemløsning og presentasjon av dette, Excel-modellering, kommunikasjonsferdigheter, med mer.

Håper dere fant det nyttig, og at det kan gi et mer reelt inntrykk av hverdagen!

Varde Hartmarks hjemmeside; https://www.vardehartmark.com/