Før jeg begynte å søke sommerjobber, hadde jeg bestemt meg for at jeg ville prøve meg på finans, og jeg ble veldig fornøyd da jeg fikk denne jobben. I SB1M jobber jeg primært med equity research, noe jeg tror passer meg godt. Det har naturlig nok krevd litt omstillingsevne å gå fra å tenke som en konsulent til å tenke som en finansanalytiker, men min erfaring er at mange av de ferdigheten man opparbeider seg som konsulent er anvendbare i finans, og vice versa.

Som intern i SB1M har jeg relativt stor grad av selvstendighet i det arbeidet jeg gjør, samtidig som jeg får god oppfølging av rutinerte analytikere. I tillegg jobber jeg tett sammen med to andre, hyggelige interns, og vi hjelper hverandre som best vi kan. Foruten de faktiske prosjektene vi jobber med, har vi også fått være med på flere spennende kurs, og sosiale opplegg på kvelden.